طرحنامه ویژه کرسی‌‌های نظریه‌پردازی

فرآیند ارسال و ارزیابی طرحنامه ویژه کرسی‌های نظریه‌پردازی بدین صورت است:

 

‌‌‌‌‌‌‌

 

دستورنامه:

همراه با طرحنامه، کارنامه علمی (رزومه) کامل سه نسخه از کتاب یا مقاله‌ی حاوی نظریه یا نوآوری یا نقد مورد ادعا، وسایر مدارک مرتبط را به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی ها ارسال فرمایید.در غیر این صورت، طرح در جریان بررسی قرار نخواهد گرفت.

 

برای ارسال طرح نامه خود از لینک ذیل استفاده فرمایید:

(برای تکمیل فرم می‌بایست در سایت ورود / ‏‬ثبت‌نام کنید.)