مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی

تأسیس: هیات حمایت از کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، در هفدهم بهمن‌ماه سال 1382، بنا به تصویب جلسات 531، 532 و 533 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه‌اندازی این نهاد، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی‌ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی و هنر، و بسط آزاداندیشی در جهت شکل‌گیری جنبش ملی نقد و نظریه‌پردازی در ایران است.

موضوع فعالیت «هیأت» عبارت است از: تدوین برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فراهم‌نمودن زمینه لازم برای تحقق اهداف کرسی‌های علمی نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در جهت تولید علم و ترویج آزاداندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی و هنر.

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور با هیات حمایت از کرسی‌ها همکاری می‌کنند.

صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان علاقمند می‌توانند مستقیماً و یا از طریق فرهنگستان‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه های علمیه و انجمن‌های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری‌های‌شان در عرصه‌های نظریه‌پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصه علوم انسانی و معارف دینی و هنر اقدام کنند و از امتیازات متعلقه طبق فرآیند اجلاسیه و مقررات هیات حمایت بهره‌مند گردند.