وظایف کمیته‌های سازمانی امور‌ نظریی پردازی کمیته فرادستگاهی

وظایف کلی «کمیته سازمانی امور نظریه‌پردازی » در سازمان های نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مرتبط کشور

 1. اجرایی نمودن مصوبات ابلاغی کمیته فرادستگاهی و ارسال گزارش به آن
 2. بسترسازی، سامان‌دهی و فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی کرسی‌های ترویجی در سازمان مربوطه
 3. شناسایی روندها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل علمی پژوهشی، گروههای تخصصی و نخبگان در نیل و تحقق تدابیر و اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در موضوع کرسی‌های ترویجی
 4. انتخاب دبیر
 5. هدایت و نظارت  بر عملکرد دبیر  و دبیرخانه کمیته‌ی سازمانی امور نظریه‌پردازی
 6. تعیین کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز
 7. پیشنهاد رؤسای کارگروه‌های تخصصی به رئیس کمیته فرادستگاهی جهت صدور حکم
 8. هدایت و نظارت کارگروههای تخصصی و ارزیابی کیفیت فعالیت آنها
 9. تقویت، تسهیل و نظام‌مند نمودن فرایند برگزاری کرسی‌های ترویجی و هدایت و نظارت بر آنها

      تبصره (1) : پیش اجلاسیه‌ها و اجلاسیه‌های نهایی نوآوری و نظریه پردازی توسط کمیته فرادستگاهی ( کارگروه‌های موضوعی + دبیرخانه ) برگزار می‌شود.

 1. ایجاد سامانه‌های تشویقی و حمایتی مناسب و مؤثر برای حمایت از صاحبان اثری -که موفق به دفاع از اثر خود شوند-
 2. پیشنهاد داوران، ناقدان و ارزیابان کرسی‌های تخصصی و تصویب ناقدان کرسی‌های ترویجی
 3. ارسال مستندات برگزاری کرسی‌های ترویجی به کمیته فرادستگاهی جهت ممیزی و صدور گواهی
 4. ارسال مستندات پیش اجلاسیه‌ها و اجلاسیه‌های نهایی به کمیته فرادستگاهی برای برگزاری جلسه دفاع

            تبصره(2) : رئیس شورای کمیته سازمانی امور نظریه‌پردازی، فرمانده/ رئیس یا جانشین سازمان مربوطه می باشد.