همایش نظریه پردازی

نظریه پردازی، نوآوری و نقد در علوم انسانی و علوم دینی

همایش نظریه پردازی
۰۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۷ کد : ۱۷۳ عمومی همایش‌ها وجشنواره‌ها
تعداد بازدید:۱۲۸۸
نظریه پردازی، نوآوری و نقد در علوم انسانی و علوم دینی

نظریه پردازی، نوآوری و نقد در علوم انسانی و علوم دینی در دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار خواهد شد.

محور های همایش:
چیستی، چرایی و چگونگی نظریه پردازی، نوآوری و نقد
فرصت ها و چالش های نظریه پردازی، نوآوری و نقد
الگوها و روندهای نظریه پردازی، نوآوری و نقد در علوم:
۱. دفاعی ۲. امنیتی ۳. نقلی ۴. عقلی ۵. رفتاری ۶. فرهنگی ۷. مدیریت راهبردی ۸. هنر و معماری ۹. اجتماعی

 

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱ آذر ماه ۱۴۰۱
مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
‌تاریخ اختتامیه همایش: ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱