ششمین پیش اجلاسیه طرحنامه کارگزار محوری در جنگ های نامتقارن

ششمین پیش اجلاسیه طرحنامه کارگزار محوری در جنگ های نامتقارن

۳۰ مهر ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۸ کد : ۱۷۱ عمومی پیش اجلاسیه
تعداد بازدید:۱۵۸۳
ششمین پیش اجلاسیه طرحنامه کارگزار محوری در جنگ های نامتقارن

ششمین پیش اجلاسیه طرحنامه کارگزار محوری در جنگ های نامتقارن در تاریخ ۲۹ / ‏‬ ۴ / ‏‬ ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۰۰ در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد

کلید واژه ها: ششمین پیش اجلاسیه طرحنامه کارگزار محوری در جنگ های نامتقارن